ЕНТЕРОВИРУСИ - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

ЕнтеровируситеИзбор На Редактора
Vena lumbalis ascendens
Vena lumbalis ascendens
Ентеровирусите са незаразени, икозаедрични вируси, чийто генетичен материал е под формата на РНК. Следователно те принадлежат към РНК вирусите. Те се размножават в клетъчната плазма на заразената гостоприемна клетка. Като патогени при хората, те могат да бъдат неспецифични за мнозина