ФИНИ ДВИГАТЕЛНИ УМЕНИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Фини двигателни уменияИзбор На Редактора
Лимфом в мозъка (мозъчен лимфом)
Лимфом в мозъка (мозъчен лимфом)
Ако фините двигателни умения вече не работят, това често се случва бавно и първоначално не се забелязва от засегнатите. Примери за това са когато иглата за шиене внезапно се изплъзне от пръстите ви или малкият винт вече не се държи