ВЪНШЕН РЕФЛЕКС - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Външен рефлексИзбор На Редактора
Ендоцитоза
Ендоцитоза
Рефлексът е неволна, автоматична реакция на част от тялото или орган на стимул. Чуждият рефлекс описва определен тип рефлекс вътре в него и се нарича също полисинаптичен рефлекс.