АБСОЛЮТНА МОЩНОСТ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Абсолютна силаИзбор На Редактора
Спорт и упражнения: отглеждане на деца да водят активен начин на живот
Спорт и упражнения: отглеждане на деца да водят активен начин на живот
Абсолютната сила е резултат от максималната сила и автономно защитените резерви на мощност на тялото. По този начин абсолютната сила съответства на максималната сила, която тялото теоретично може да приложи срещу съпротивата. Болести с увреждане