АБСОЛЮТНА МОЩНОСТ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Абсолютна силаИзбор На Редактора
Хемофилус инфлуенца
Хемофилус инфлуенца
Абсолютната сила е резултат от максималната сила и автономно защитените резерви на мощност на тялото. По този начин абсолютната сила съответства на максималната сила, която тялото теоретично може да приложи срещу съпротивата. Болести с увреждане