ХОРМОНЕН СИНТЕЗ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Хормонен синтезИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Процесът на производство на хормони се нарича синтез на хормони. Хормоните са биохимични пратеници, които се отделят от клетки, произвеждащи хормон и предизвикват определени ефекти върху клетките-мишени.