КОМУНИКАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

общуванеИзбор На Редактора
Прекомерно
Прекомерно
„Не можеш да общуваш!” Този цитат на Пол Уотславик е реалност. Щом хората влязат в контакт с други хора, те влизат в контакт със средата си. Способността за общуване е важна за оцеляването на човека