ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ЛЕЧЕНИЕ, ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ - ЛЕЧЕНИЯ

InfectiologyИзбор На Редактора
Мост (понс)
Мост (понс)
Инфекциологията е изследване на заболявания, причинени от микроби и паразити. Дисциплината включва диагностика, терапия и профилактика на заразяване с бактерии, вируси, гъбички и паразити. Задачата на катедрата е също да изследва