ИНЕРВАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

ИнервацияИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Инервацията свързва органи, тъкани и части на тялото към нервната система и по този начин дава възможност за сложно взаимодействие в тялото. Електрическите и биохимичните стимули се предават чрез нервните клетки и нервните влакна. Нараняване