РЕАКЦИЯ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Реакция на конвергенцияИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Реакцията на конвергенция се отнася до рефлекторното стесняване на зениците при сближаване и вътрешното движение на двете очи при фиксиране на близки предмети. Нарушенията на конвергенцията могат да включват страбизъм