НЕВРОННА ПЛАСТИЧНОСТ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Неврална пластичностИзбор На Редактора
Домашни средства за уши
Домашни средства за уши
Невронната пластичност обхваща различни процеси на ремоделиране на нервните клетки, които представляват съществено условие за обучението. Реконструкцията на синапсите и връзките на синапса се извършва до края на живота и се извършва в зависимост