МИНЕРАЛИЗАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

минерализацияИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
По време на минерализацията минералните вещества се съхраняват в твърда тъкан, като зъби или кости, за втвърдяване. Има постоянен баланс между минерализацията и деминерализацията в организма. Ако има недостиг на минерали или по друг начин