ПОЗИЦИЯ ЧУВСТВО - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Позиция смисълИзбор На Редактора
Фосфомицин
Фосфомицин
Чувството за позиция или позиция е едно от трите перцептивни качества на интероцептивната чувствителност към дълбочина. Този смисъл осигурява постоянна информация за ставни позиции и текущото положение на тялото в пространството. За мозъчни лезии и лезии на гръбначния мозък