ДИАГНОСТИКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА - ЛЕЧЕНИЕ, ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ - ЛЕЧЕНИЯ

Диагностика на ефективносттаИзбор На Редактора
Прогенитарна клетка
Прогенитарна клетка
Диагностиката на резултатите създава профил на ефективност, чрез който се определят силните страни, способностите и слабостите на изследваните пациенти. Той е част от медицината. Главно това измерване на ефективността се извършва в спортната медицина