МАКСИМАЛНА СИЛА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Максимална силаИзбор На Редактора
кардиоверсия
кардиоверсия
Максималната сила е най-високата възможна сила, която организмът може да събере срещу съпротива. Тя се влияе от вътрешни фактори, като мускулен състав, и от външни фактори, като времето на деня. Със структурни промени