MUSCULUS PTERYGOIDEUS LATERALIS - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Страничен птеригоиден мускулИзбор На Редактора
бронхиолит
бронхиолит
Страничният птеригоиден мускул е челюстният мускул на човешкото съзъбие. Той осигурява отваряне на челюстта. В допълнение, той дава възможност челюстта да бъде изтласкана напред.