МИДРИАЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

мидриазаИзбор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
Мидриазата е разширяването или разширяването на зеницата. Цялата повърхност на ириса се намалява, вътреочното налягане се повишава и изтичането на воден хумор се намалява. През Възраждането имаше разширение на зеницата