NEISSERIA SICCA - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Neisseria siccaИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Neisseria sicca е бактериален вид с единични щамове, които попадат в рода Neisseria и се причисляват към родителското семейство на Neisseriaceae. Бактериите живеят като коментари в дихателните пътища на човека и се нуждаят