НЕРВНА ПРОВОДИМОСТ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Нервна проводимостИзбор На Редактора
Фосфомицин
Фосфомицин
Нервната проводимост е способността на нервните влакна да предават биоелектрични импулси в двете посоки с определена скорост. Препращането се осъществява чрез потенциали за действие в линията на стимулиране на разделимостта