НЕВРОГЕНЕЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

НеврогенезисаИзбор На Редактора
бронхиолит
бронхиолит
От края на 20 век е известно, че мозъкът е в състояние да образува нови клетки дори в зряла възраст чрез неврогенеза. Под неврогенеза се разбира образуването на нови нервни клетки от предшественици и стволови клетки