БЕЗШУМНО ТЪРЖЕСТВО - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Тихо тържествоИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
По време на мълчаливите празненства хората се заразяват с патоген, но не забелязват инфекцията поради безсимптомно протичане. Има мълчалива и субклинична инфекция. Тази инфекция го имунизира срещу специфичния патоген