ОБОНЯТЕЛНА КОРА - СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Обонятелна кораИзбор На Редактора
средния мозък
средния мозък
Обонятелната кора или обонятелният мозък е трипластовата част на главния мозък, разположена над очните гнезда, която е отговорна за обонятелното възприятие и обработката на миризмата.