ОРГАНИЧНА СИСТЕМА - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Система от органиИзбор На Редактора
Лизозомно заболяване за съхранение
Лизозомно заболяване за съхранение
Човешкото тяло се състои от девет различни системи на органи, наричани още функционални системи. Тези системи влияят една на друга. Ако една система се повреди, другите или части от тях също са засегнати.