ПЛАЗМОДИЙ - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

плазмодийИзбор На Редактора
артериосклероза
артериосклероза
Плазмодий е едноклетъчен безклетъчен безпаразитен паразит, който може да атакува бозайници, птици и влечуги и принадлежи към класа на Apicomplexa (по-рано: Sporozoa). От приблизително 200 известни вида 4 са известни, че причиняват малария