PROTEUS MIRABILIS - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Proteus mirabilisИзбор На Редактора
средния мозък
средния мозък
Бактериален вид от рода Enterobacteriales и от семейство Proteobacteria е известен като Proteus mirabilis, който живее факултативно анаеробно и се среща в човешкото черво като протеинов декомпозитор. По-специално бактериите от този вид могат да действат като патогени