ОТЗИВЧИВОСТ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

отзивчивостИзбор На Редактора
Диабетна нефропатия
Диабетна нефропатия
Способността за реакция или способността за реакция е способността на човек да реагира възможно най-бързо и по подходящ начин на стимули от околната среда. След акустичен, оптичен или хаптичен стимул, ние винаги реагираме с двигател