ХОМЕОСТАЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

ХомеостазаИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Терминът хомеостаза идва от гръцки и означава равенство. Той описва процес, който служи за поддържане на баланс в динамичните системи. Вътрешната среда се поддържа в човешкото тяло чрез хомеостаза