КОНТРОЛЕН КОНТУР - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Контролен контурИзбор На Редактора
Лизозомно заболяване за съхранение
Лизозомно заболяване за съхранение
Контролните контури в човешкото тяло поддържат различни жизненоважни параметри и процеси. Стойността на pH, нивото на хормона в кръвта, телесната температура или кислородното напрежение на кръвта се поддържат постоянно с помощта на контролни контури.