СИМПАТИЧЕН - СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

симпатиченИзбор На Редактора
Диабетна нефропатия
Диабетна нефропатия
Симпатикът се отнася до част от вегетативната, неволна нервна система. Той влияе и инервира редица функции на органи и тяло. Ерготропните ефекти произтичат от него, което означава, че той увеличава производителността и