SYSTOLE - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

съкращаване на сърцетоИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
При клинична употреба, систола се използва за описание на напрежението и последващата фаза на свиване на двете камери на сърцето. По време на фазата на свиване, двата клапана на листовките са през които кръвта от двете предкамери в камерите