ПОЗНАНИЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

познаниеИзбор На Редактора
артериосклероза
артериосклероза
Казано по-просто, познанието е човешката способност да мисли. Този процес обаче използва различни процеси за обработка на информация, включително познавателни способности като внимание, способност за учене, възприятие