ТРАНСФЕРНА РНК - ФУНКЦИЯ И БОЛЕСТИ - ЛАБОРАТОРНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Прехвърляне на РНКИзбор На Редактора
Домашни средства за уши
Домашни средства за уши
Трансферната РНК е късоверижна РНК, която е съставена от 70 до 95 нуклеобази и в двуизмерния изглед има структура, подобна на детелина с 3 до 4 бримки.