ULNAR ABDUCTION - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Отвличане на UlnarИзбор На Редактора
Ендоцитоза
Ендоцитоза
Отвличането на Ulnar е разпръскване на пръстите или ръката към ulna и по този начин обратното на радиално отвличане към ulna. Радиалната и улнарна абдукция се извършват в проксималната китка и се извършват от различни мускули на ръката