ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПЛАЦЕНТАРНО РАЗТВАРЯНЕ - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

Преждевременно отделяне на плацентатаИзбор На Редактора
Ендоцитоза
Ендоцитоза
Преждевременното отделяне на плацентата (abruptio placentae) е много сериозно усложнение по време на бременност, което застрашава живота и здравето на нероденото дете, както и на майката.