РАСТЕЖ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

растежИзбор На Редактора
Substantia nigra
Substantia nigra
Растежът е различен от човек на човек и увеличаването на дължината на тялото се случва непрекъснато. Много фактори играят роля за растежа. Растежът може да бъде разделен на три фази. Хората не винаги растат по подходящ за вида начин