ВЪЗПРИЯТИЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

възприятиеИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Човешкото възприятие се състои от екстероцепция и интероцепция. Освен усещането за зрение, слух, допир, мирис и вкус, медицината познава и чувството за температура, усещането за болка и усещането за баланс. Възприятията