КЛЕТЪЧЕН МЕТАБОЛИЗЪМ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Клетъчен метаболизъмИзбор На Редактора
Прекомерно
Прекомерно
Клетъчният метаболизъм е в основата на всички жизненоважни и биохимични процеси в организма, които протичат вътре и извън клетката. Всичко, което тялото абсорбира, трябва да се преработи и трансформира и накрая да се разгради