ACINETOBACTER - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

AcinetobacterИзбор На Редактора
Лимфом в мозъка (мозъчен лимфом)
Лимфом в мозъка (мозъчен лимфом)
Acinetobacter са група бактерии от рода Gammaproteobacteria, всички от които са грамотрицателни и обхващат много различни форми на живот. Ацинетобактер е една от най-известните аеробни бактерии и се счита преди всичко за мултирезистентна