AXON HILLOCKS - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Аксон могилиИзбор На Редактора
Домашни средства за уши
Домашни средства за уши
Хълмът на аксона представлява точката на възникване на аксона. Тук се формира потенциалът за действие, който се предава чрез аксона към пресинаптичния край. Потенциалът за действие се формира в хълма на аксона от сумата на отделните по-специфични