ФЕНОМЕН НА ЗВЪНЕЦА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Явление на камбанатаИзбор На Редактора
Vena lumbalis ascendens
Vena lumbalis ascendens
При феномена Bell очните ябълки се търкалят нагоре, както правят в контекста на мигателния рефлекс. Така нареченият фаалиален нерв участва предимно в рефлекторното движение, така че лицевата парализа често се свързва с неуспех на затваряне на клепача. при