ДУША - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

душаИзбор На Редактора
Хемофилус инфлуенца
Хемофилус инфлуенца
За душата често се говори в ежедневието. Всеки знае какво означава терминът - определение обаче е трудно. В областта на психологията понятието душа до голяма степен се приравнява с психиката. Други научни