ОПРЕДЕЛЯНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

РешителностИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Определянето е стъпка в диференцирането на клетките и по този начин допринася за специализацията на тъканите. Процесът задава програма за развитие на следващите клетки и лишава всемогъщите клетки да могат да генерират различни