ДИАСТОЛА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

диастол



Избор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Фазата на релаксация на сърдечния мускул се нарича диастола, при която кръвта тече от предсърдията в вентрикулите по време на фазата на ранно пълнене с отворени клапани на листовките. В последващата фаза на късното пълнене се изтегля повече кръв