ДИСИМИЛАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

дисимилацияИзбор На Редактора
Втвърдяване на мускулите
Втвърдяване на мускулите
Дисимилацията представлява един от най-централните процеси в организма на всяко дишащо живо същество.Тя осигурява поддържането и непокътнатата функция на целия метаболизъм, сърдечно-съдовата система и централната нервна система