ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЗБУЖДАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Предаване на възбужданеИзбор На Редактора
Фосфомицин
Фосфомицин
Предаването на възбуждане от клетка в клетка - също от нервна клетка към нервна клетка - се осъществява чрез синапси. Това са точки на свързване между две нервни клетки или между нервни клетки и други тъканни клетки, които са отговорни за предаването на сигнала