КЛЕТЪЧНА РЕГЕНЕРАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Клетъчна регенерацияИзбор На Редактора
Задна менингеална артерия
Задна менингеална артерия
Лекарят разбира, че регенерацията на клетките е собствената способност на организма да отхвърля непоправимите клетки и по този начин да лекува увредената тъкан с помощта на новопроизведени клетки. Този процес протича в хода на деленето на клетките