ОТВРАЩЕНИЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

отвращениеИзбор На Редактора
артериосклероза
артериосклероза
Отвращението се свързва с най-неприятните усещания и емоции, които трябва решително да бъдат отхвърлени. Но по-близкото научно изследване на дори такива негативни емоционални аспекти разкрива интересни поглед върху нашата природа, но