ЕМОЦИИ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

ЕмоциитеИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Емоциите са една от най-важните движещи сили при хората. Вместо логическото мислене емоции като омраза, презрение, гняв, завист, но също жалост, радост, изобилие и съпричастност ни карат да директно или косвено