ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ГЕНИ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Генен трансферИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Генният трансфер се отнася до изкуствения или естествен трансфер на чужд генетичен материал към оплодена яйцеклетка. По-точно отделните гени се прехвърлят от донорски организъм в реципиент. Хоризонталата