УСЕЩАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

сензацияИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Усещането е предварителен етап на възприятие и съответства на първичното сетивно впечатление, направено от невроанатомичните органи на сетивата. Всички процеси на обработка, особено емоционалната оценка на сетивното впечатление, правят усещането в мозъка