РЕПОЛЯРИЗАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

РеполяризациятаИзбор На Редактора
Задна менингеална артерия
Задна менингеална артерия
Реполяризацията е регресия на възбуждането в клетка, която преди това е изградила потенциал за действие чрез стимул. Възстановява се мембранният потенциал на клетката.